Home

Middelburg | 12 oktober t/m 5 november 2017

17_STEL_header_MAILl_DEF

17_caesuur_liesbeth labeur-klein
09/10 – 28/10
| Liesbeth Labeur | verdwenen beeld

Kunst maken ter plekke, open en zichtbaar. Het delen van onzekerheid en ontstaansprocessen. Om zo Tankstations voor de verbeelding op te richten. David Bade

Liesbeth pleegt een aantal interventies in de stad waarvan de resultaten een groeiende installatie gaan vormen. Op zaterdagmiddag 28 oktober volgt er een vaststelling van haar installatie.

18, 19, 20 oktober • • n n • • | 2 en Leni van den Berge

In oktober 1974 en wel op de 18e, 19e en 20e, posteerde George Perec zich in Café de la Mairie in Parijs (dat uitkijkt op de Place Saint-Sulpice). Hij stelde zich tot doel álles te noteren wat hij waarnam.
Het resulteerde in ‘Tentative d’épuisement d’un lieu parisien’, oftewel in de onlangs verschenen Nederlandse vertaling ‘pogingtotuitputtendebeschrijvingvaneenplekinparijs’.
In navolging hiervan en in aansluiting op een  gehouden project in ruimteCAESUUR het theater aangaande het leven op aarde| La Strada van 26 februari 02 t/m 15 maart 2010, waarbij het publiek, gezeten op bioscoopstoelen en onder invloed van filmmuziek naar buiten keek, willen ••nn•• en Leni van den Berge, gezeten in de installatie van Liesbeth Labeur, kijkend vanuit ruimteCAESUUR alles noteren wat er valt waar te nemen.
Dit uiteraard op de door George Perec voorgedragen dagen en tijden (tussen 10.30 en 17.00 uur).
Vanaf vrijdag 19 oktober verhuist  Leni haar observatorium naar haar Roofprintpers.

Onthulling tijdens de N8vdN8 op 28/10 | Harry Vandevliet & Kees de Valk

“Waarom zijn de zaligheden Alphonsius en Cornelis heilig verklaard?”
Representatie in ruimteCAESUUR vanaf 29/10 t/m 05/11.

Geplaatst in: ruimteCaesuurReacties staat uit voor ruimteCAESUUR | stel de stad een vraag | tent. #6 – 2