Home

Burgh-Haamstede 22 maart – 17 mei

ADRES: Weststraat 18 Burgh-Haamstede
OPEN: Vrijdag t/m zondag, 14 – 17 uur

Schouwen-Duiveland ligt als een kwetsbare parel midden in een blauw-groene oase. Beschermd tegen het zout van de zee door duinen, dammen en dijken, afhankelijk van een dun laagje zoet water vlak onder het maaiveld, bedreigd door zoute kwel, zeespiegel stijging en natuurgeweld. Door menselijk ingrijpen is de dynamiek van zoet en zout zoveel mogelijk gereguleerd. Daardoor is een precair systeem gecreëerd waarin mensen wonen en werken, en waarbinnen het voortdurend zoeken is naar een evenwicht tussen veiligheid, economie en natuurwaarden. Als rode draad is het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen.De Bewaerschole heeft een vijftiental kunstenaars gevraagd om dit constant verschuivende evenwicht te onderzoeken en te visualiseren. Vanuit totaal verschillende invalshoeken zullen zij in beeld brengen hoe de mensen en de natuur op het eiland balanceren tussen zoet en zout. Een beeld met het heden als vertrekpunt, maar met een open blik naar verleden en toekomst.

Jeroen van Westen & Anne Ausloos gaan letterlijk graven in de cultuur van Schouwen-Duiveland. In het landschap zoeken ze naar de grenslijn tussen zoet en zout en naar de verschuivingen daarin door menselijke activiteit. Zo willen ze de wisselwerking tussen natuur en cultuur aan het licht brengen. Dit jaar maken ze de installatie GRENSWERELD; de Bewaerschole als een membraan, binnenvallend zonlicht opent die wereld tussen zout en zoet waarin bezoekers hun eigen plaats in kunnen ontdekken.