Home

Middelburg | 25 januari t/m 29 maart

ADRES: Markt 1, Middelburg
OPEN: Dinsdag t/m zondag, 13 – 17 uur

SBKM/De Vleeshal presenteert Nachthutje in de komkommerhof van Liesbeth Labeur (1975) in De Vleeshal.

Liesbeth Labeur won de SBKM/De Vleeshal Kunstprijs 2013.
Curator: Laurie Cluitmans

In het werk van Liesbeth Labeur strijden woorden, strijdt hét woord om een plaats. Soms als uitgangspunt, soms als uiteindelijke vorm, maar altijd geïnformeerd vanuit de specifieke context van de bevindelijke-gereformeerde cultuur. Labeur groeide op in deze subcultuur, waarin het woord, in het bijzonder het piëtistisch woordgebruik van de Tale Kanaäns leidend was en het alledaagse leven strikt vormde. Binnen haar oorspronkelijke Bijbelse context heeft de titel van deze tentoonstelling, Nachthutje in de komkommerhof, een specifieke betekenis.

Ontleend aan de profeet Jesaja (1.8) verwijst Nachthutje in de komkommerhof naar een schuilplek te midden van rumoer, een plek van geborgenheid waar reflectie mogelijk is, een soort binnenkamer. In De Vleeshal is deze archaïsche binnenkamer het vertrekpunt voor een monumentale installatie, waarin de kunstenaar architectonische elementen combineert met verwijzingen naar een – voor niet-ingewijden soms ondoordringbaar – piëtistisch idioom. De kunstenaar gebruikt hier ook de beeldende, associatieve kracht van deze zinsnede om een ander potentieel in de taal bloot te leggen. Met een ruimtevullende installatie in de gotische Vleeshal, nodigt Labeur de bezoeker uit tot een spel met verschillende talige interpretaties.

Binnenkamers; een overdenking
Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt de verdiepende publicatie Binnenkamers; een overdenking, met bijdragen van Laurie Cluitmans, Margaretha Christina de Jong, Fred van Lieburg en Franca Treur. Verkrijgbaar bij De Vleeshal en via de webshop

Publieksprogramma
De tentoonstelling wordt begeleid door een publieksprogramma met onder meer een concert met experimentele ‘refo-sound’op zaterdag 28 februari.

Kijk hier voor meer informatie over de tentoonstelling.