Home

Middelburg | 27 februari t.m. 9 maart 2016.

Oliver Opoku en Frederick Johannson
Metaal / Industrie / het Leven Metal / Industry / Life

Start | zaterdag 27 februari v.a. 14 u. 00 – Saturday Frebruary 27
Finissage | zaterdag 9 maart | 16 u.00 – Saturday, March 9

 

Deze interactieve installatie in ruimteCAESUUR representeert de alomtegenwoordige groei van de industrialisatie. Middelburg, omringt door industrie langs zijn kustlijn, is en zal beïnvloed worden door de indringende esthetiek van de zich snel ontwikkelende mensheid. Terwijl Frederick Johannson en Oliver Opoku hun uitdijende sculptuur opbouwen in ruimteCAESUUR, vormen zij hun gedachten over dit onderwerp gedurende de tentoonstellingsperiode. Tijdens dit proces zullen ook collega-studenten van de UCR bijdragen leveren. De installatie groeit tijdens de expositie en zal aan het eind van deze periode worden vastgesteld op zaterdag 9 maart a.s. om 16 u. 00.

Representing the omnipotent expansion of industrialization, the installation in ruimteCAESUUR will bring an interactive experience to Middelburg. A city so near to industries along the coast has been and will be inevitably affected by the overwhelming aesthetics of the rapid progression of mankind. While building an expanding installation in ruimteCAESUUR, Frederick Johannson and Oliver Opoku will actively form their thoughts on this subject during the exhibition period. During the process fellow students of UCR will contribute to the project. The installation will be formed throughout the exhibition and come to a closing statement by the end of the period, on Saturday March 9 at 16 h. 00.

ruimteCAESUUR
Lange Noordstraat 67 | Middelburg
geopend vrijdag en zaterdag van 14 u. – 17 u.
open Friday and Saturday afternoon from14 u. – 17 u.
ruimteCAESUUR | www.caesuur.nu