Home

Kipvis Vlissingen | 17 april 2016 14:00 – 17:00

Plaats en toekomst professionele beeldend kunstenaars in Zeeland

Het kunst- en cultuurklimaat is in beweging. Voor beeldend kunstenaars heeft dat gevolgen. De vraag verandert, het publiek vergrijst, geldstromen verschuiven of drogen op, communicatiemiddelen nemen toe, presentatieruimtes staan onder druk of verdwijnen.  Professionele beeldend kunstenaars zijn in de Zeeuwse infrastructuur een grote – wellicht de grootste – groep, maar zij opereren veelal individueel. Het gesprek over ontwikkelingen die hen in hun beroepspraktijk raken vindt niet of niet systematisch plaats. En als het al plaats vindt is de weerklank naar buiten gering.

Vanuit verschillende posities nemen wij dit alles waar. Leon Riekwell als organisator en kunstenaar,   Henk Postma als journalist en cultureel ondernemer en Nico Out als kunstcriticus en bemiddelaar tussen kunst- en publiek. Wij hebben alle drie een ruime ervaring in beleid en praktijk en hebben het initiatief genomen een gesprek te organiseren met zoveel mogelijk professionele kunstenaars uit Zeeland. Dat gesprek vindt plaats op 17 april van 14.00 – tot 17.00 uur in Kipvis, Vlissingen.

Nico Out zal het gesprek leiden. Er staan drie vragen centraal:

  1. Wat wil ik als kunstenaar? Hoe ziet het ideale kunstklimaat eruit?
  2. Wat is de huidige praktijk? Wat belemmert me?
  3. Hoe los ik dat op? Wat moet er anders?

We reiken gespreksstof aan in enkele korte – 10 minuten – inleidingen.

Henk Postma  – De veranderende rol van de overheid als stimulator en concurrentievervalser”.
“Ik ga het hebben over de geldstromen en het gebruik ervan. Ik toets dat aan de vroegere praktijk in Vlissingen, die een besteding kende waarin kunstenaarsbeleid en kunstbeleid elkaar versterkten.”

Leon Riekwell – “Waarom stagneert de ontwikkeling van een goed klimaat voor de professionele beeldende kunsten in Zeeland?”
“Politiek, noch de door de politiek gesubsidieerde instanties, zijn in staat een beleid te realiseren waardoor beeldende kunstenaars uitgedaagd worden om hun beroepspraktijk uit te oefenen. Ik wil met een aantal voorbeelden aantonen waar het nu misloopt en waarom – en hoe het naar mijn mening anders kan.”

Nico Out“Tijd voor echte verandering. Een nieuw samenspel van kunstenaar, publiek, overheid, onderwijs en bedrijfsleven”.
“Om zowel het kunstklimaat als de positie van de kunstenaar te verbeteren zijn nieuwe allianties nodig die op andere manieren dan voorheen draagvlak en kansen creëren. Ik bepleit omdenken, mede geïnspireerd door de Nieuwe Economie.”

Gevoed door de inleidingen bespreken we daarna de vragen. Eerst in kleinere groepen, daarna plenair. We willen de middag afsluiten met een aantal conclusies en actiepunten.

Eén daarvan is het aangaan van een gesprek met de Provincie over het verder invullen van de Provinciale Cultuurnota.

Wij vragen je dit bericht onder zoveel mogelijke collega’s te delen. Het is handig als je laat weten dat je komt. Mail even naar beeldendekunstenzeeland@gmail.com. Tot ziens!

Leon Riekwell, Henk Postma & Nico Out

Geplaatst in: KipvisReacties staat uit voor Toekomst professionele beeldend kunstenaars Zeeland