Home

Middelburg | 11 oktober t/m t/m 15 november

Opening zaterdag /Saturday 11 oktober- 16:00 uur
Adres: Lange Noordstraat 67
Open: open vrijdag- en zaterdagmiddag 14:00 – 17:00

Jack Segbars in ruimteCAESUUR / LET GO . . . . . #5
Curator
Just Quist

Duet
Een tentoonstelling van Jack Segbars waarbij hij het programma van ruimteCAESUUR als uitgangspunt neemt. Hoe verhouden artistieke programma’s, discursiviteit en de inherente theoretische ideeën hierachter zich tot kunstproductie als zodanig? Wat is de interactie tussen kunstenaar, curator, theorie en platform?

Duet
An exhibition by Jack Segbars in which he takes as starting point the program of ruimteCAESUUR itself. How do artistic programs, discursive text and inherent theoretical ideas relate to art-production as such? What is the interaction between artist, curator, theory and platform?