Home

logo Caesuur 2016 def

Middelburg | zaterdag 9 april 2016

je bent van harte uitgenodigd voor de finissage | zaterdag 9 april | 16 u. 00
[ English text at the end of the page ]

In ons programma 2016 maken we een paar maal ruimte voor studenten van de UCR in de vorm van ‘curatorials’: studenten doen een voorstel voor een thematentoonstelling en wij becoachen dat proces. Een en ander komt voort uit een intensieve samenwerking met een aantal bevlogen studenten Art & Design en Filosofie, waarmee we een serie ‘artist talks’  hebben opgezet;  Loek Grootjans en Dani Ploeger openden de serie.Als eerste curatoren meldden Oliver Opoku & Frederick Johannson zich.

‘De afgelopen 5 weken is deze expositie een platform geweest voor de interessante bijdragen van onze deelnemers. De objecten die aan ons werden voorgesteld hadden elk op hun eigen manier te maken met het thema industrialisatie. Ze werden onder onze begeleiding toegevoegd aan de installatie. De bijdragen vormen gezamenlijk een veelzijdige verbeelding van industrialisatie.’aldus Oliver Opoku en Frederick Johannson
‘Op zaterdag 9 April zijn de deelnemers en alle andere geïnteresseerden hierbij her – uitgenodigd om de finissage bij te wonen. Door middel van academische en persoonlijke informatie zullen wij het eindstadium van de installatie presenteren.’

you are cordially invited for the finissage | Saturday April 9 | 4 o’clock
Over the last 5 weeks the exhibition acted as a stage for interesting contributions of our great participants. Their objects linked to the in-dustrial theme were introduced to us and under guidance placed into the installation. The accumulated representative contributions together are to resemble a multifaceted understanding of industrialization as a whole. On Saturday the 9th of April we re-invite the contributors and those that are interested. By the means of a scholarly and personal context we will present to you the final stage of this work-in-progress.