Home

logo briefpapier-nieuw

Middelburg, verlengd tot 10/01/2016

Giel Louws | drager
Opening zaterdag 21 november om 16 u. 00
Openingswoord: Ko de Jonge

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg
Open: elke vrijdag- en zaterdagmiddag van 14 u. 00 – 17 u. 00

Constante in het werk van Giel Louws is een onderzoekende houding, gericht op nieuwe ontwikkelingen. Onderwerp is de schilderkunst, zowel in vorm als inhoud. Het huidige werk ondervraagt de traditionele vorm van een schilderij. Ter discussie staat het schilderij als venster, het schilderij als representatie, als solitair object, en het schilderij als gefixeerd eindstadium van een proces. Het formele karakter van een schilderij stelt hij ter discussie door samengestelde werken te maken, installaties, en situationeel werk. Verder onderzoekt hij de mogelijkheid het gefixeerde object meer fluïde te maken door opeenvolgende lagen op nieuwe manieren te verbinden met de drager, zodat hernieuwde ingrepen mogelijk zijn.
Voor de tentoonstelling in ruimteCAESUUR koos hij het thema ‘Drager’. Dit thema verwijst niet alleen naar het doek als drager van een schilderij, maar ook naar Caesuur als drager van cultuur. De werken onderzoeken de verschillende aspecten van het idee drager door de traditionele drager niet te gebruiken. De analogie van Caesuur als drager van cultuur is in het concept van de installatie meegenomen, als eerbetoon aan haar twintigjarig bestaan.

website Giel Louws | kik hier
website ruimteCAESUUR | klik hier