Home

Middelburg | 11 maart – 23 april 2017

Op zaterdag 11 maart om 16 u. 00 opent de tweede tentoonstelling in het project ‘stel de stad een vraag . . . ‘.
De tentoonstelling loopt van 11 maart tot 23 april 2017.

Harmen Eijzenga keek achter de façade van Middelburg en fotografeerde wat hij daar aantrof. Soms nam hij interessante vondsten mee.

Alina AchenbachDuitsland en  Frederick  Johannson Duitsland | ‘hoe kijk jij naar jouw omgeving?’
Alina en Frederick gaven kinderen van het AZC-Middelburg een aantal analoge camera’s en vroegen hen om foto’s te maken vanuit de vraag ‘hoe kijk jij naar jouw omgeving?’ Over twee weken volgt de tweede fase: dit keer stellen ze met dezelfde werkwijze de vraag aan een aantal Zeeuwse kinderen van een basisschool.

ruimtecaesuur | wessel couzijn terug in de stad? [ ! ]
Het belang van het oeuvre van Wessel Couzijn is internationaal erkend: dat hij Nederland vertegen-woordigde op de Biënnale van Venetië in 1960 zegt al genoeg over de kwaliteit van zijn oeuvre. teamcaesuur, geïnspireerd door Ko de Jonge, werkt de ambitie uit om in 2017 de condities te scheppen om het beeld De Molen wordt gerestaureerd en herplaatst in de stad Middelburg.

Núria BofarullSpanje | Eiland
De in Barcelona werkende en studerende Núria BofarullSpanje werkte  in 2016, gecoached door teamcasuur  aan een fotoserie ‘eiland’ waarbij ze de positie van de Walcherse eilandbewoner [ m/v ] én de positie van de UCR-student[e] in Middelburg onderzocht.
Posities die ze, thuis in Barcelona, met elkaar in verband bracht in haar foto’s.

Op 1 april aanstaande ‘host’ ruimtecaesuur een onderdeel van het film festival  van de Amnesty International Student Group Middelburg. We tonen een film van Ai Weiwei. Bezoekers [m/v] kunnen katoenen tassen bedrukken met hun vragen ten aanzien van mensenrechten.

Op de website www.caesuur-posethequestion.nl vindt u alle individuele projecten verzameld, alsmede het expositieschema 2017.