Home

Middelburg, 29/10/’16 – 11/12/’16

verhalen
Tijs van Bragt | Poëzie
Ko de Jonge | Installatie
Anja van Veen | Keramiek

U bent van harte uitgenodigd voor de opening op zaterdag 29 oktober om 16 u. 00
ruimtecaesuur | Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg
zie ook www.caesuur.nu

Verhalen (woorden&beelden / beelden&woorden)

Kunstwerken vertellen verhalen. Een beschouwer is dikwijls op zoek naar woorden om te begrijpen wat men ziet. De maker wordt gevraagd een toelichting te geven om de betekenis van het getoonde te duiden. Een recensent zal lezers met woorden op weg helpen of commentaar leveren op het gepresenteerde.

Dat is leren, studie.

Om te leren zijn beelden en woorden onontbeerlijk. Maar als woorden en beelden de kunstwerken zijn, kunnen ook de geassocieerde verhalen deel worden van het kunstwerk. Daarmee kan studie partij zijn in kunst.

De pijlers Religie, Wetenschap en Kunst vormen de basis van onze samenleving. Ook wetenschap en religie komen met verhalen. Verhalen die elkaar kunnen overlappen. Op elkaar inhaken. Verbinden met kunst.

Is dat op een eenvoudige wijze duidelijk te maken? Dat wordt een proces waarbij we reflecteren naar het verleden, waarnemen in het heden en leren voor de toekomst. Een verkenning waarbij de uitkomst ongewis is.

Waar we mee starten:
Poëzie van Tijs van Bragt. Meer dan beelden in woorden op papier.
Installatie van Ko de Jonge. Als Atlas, gebukt. Drager van een kleurrijke hemel. Tegen de stroom in.
Keramiek van Anja van Veen. Gemetselde muren. Openingen met nieuwe mogelijkheden.
Studenten  University College Roosevelt.
Associaties, commentaar, vragen, antwoorden enz.

dank aan de gemeente Middelburg | de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van caesuur | Lab4Arch
studio ZagaZ, belettering | Indigo | de Kattendijke/Drucker Stichting | J. Louws – las / constructie
Familiefonds Hurgronje